vatel.co.ba

Visoki stepen iskorišćenja sa posebno niskom emisijom štetnih gasova

Kotao na pelet Vitoligno 300-P sa svojim velikim opsegom modulacije od 1 : 3 nudi širok spektrum moguće primene – od niskoenergetskih objekata do objekata sa velikim zahtevom za toplotom.

Zahvaljujući dvostrukoj regulaciji sagorevanja sa lambda sondom i temperaturskim senzorom, ovaj kotao na pelet koji je razvijen od strane Viessmann-a ima izuzetno visok stepen iskorišćenja i nisku emisiju prašine i ugljen monoksida. Održavanje visokog stepena iskorišćenja garantuje automatsko čišćenje grejnih površina.

U kombinaciji sa automatskim odvođenjem pepela iz komore za sagorevanje preko motorne lamelarne rešetke ovaj kotao na pelet pruža visok komfor grejanja i redukuje potrebe za održavanjem i čišćenjem na minimum.

Preko prilagođavanja veličine grejne površine prema aktuelnim toplotnim potrebama objekta (Variopass-princip) garantuje se efikasan rad kotla Vitoligno 300-P takođe i pri delimičnom opterećenju.

Nova regulacija sa jasnim tekstualnim prikazom

Menijem vođena sa jasnim tekstualnim prikazom digitalna regulacija omogućuje jednostavno i intuitivno opsluživanje svih komponenti kotla i celog sistema. Upravljanje sa dva kruga grejanja sa mešanjem ili jednim krugom grejanja sa mešanjem sa solarnom funkcijom, priprema tople potrošne vode preko akumulacionog bojlera i akumulator vode za grejanje su deo standarne isporuke.

Pelet-kompletni sistemi | Lagerovanje peleta i transportni sistemi za svaki zahtev

Da bi se obezbedio dugotrajni i pouzdan rad sistema, kotao, transportni sistem i lager peleta se moraju pravilno povezati.

Pelet se može dopremiti preko namenskog silos vozila (cisterna) i ubaciti u odgovarajući lager.

Pri punjenju lagera treba voditi računa da trasa ne prekorači dužinu creva od 30 metara. U slučaju da se očekuju veće dužine trase za punjenje, preporučujemo da se prethodno posavetujete sa svojim isporučiocem peleta oko neophodnih tehničkih mera. Prilazni put za cisternu mora biti odgovarajući. U principu širina puta od najmanje 3 metra i visina prolaza od najmanje 4 metara su neophodni preduslovi.

Pogodno je kada soba za lager ima jedan spoljni zid. Potrebno je obezbediti napajanje od 230 V za usisni ventilator isporučioca peleta, kao i prekidač za isključivanje kotla na pelet.

Lagerovanje sa transportom do kotla preko vakuumskog usisnog sistema

Izvedba sa usisnim sistemom je najčešća u slučajevima kada se soba za lager ne nalazi pored kotlarnice. Sa usisnim sistemom moguć je transport peleta na rastojanju do 15 metara. Zbog fleksibilnog postavljanja usisnog sistema moguće je korišćenje i u uskim prostorijama. Usisni system se može adaptirati I povezati na puž iz lager sobe ili na silos za pelet.

Lagerovanje sa transportom do kotla preko fleksibilnog puža

U slučaju da se soba za lager ili silos za pelet nalaze u blizini kotlarnice, moguć je direktan dovod peleta u kotao preko fleksibilnog puža. Sa ovim sistemom može se izbeći dnevni rezevoar peleta na kotlu. Pogonska jedinica za fleksibilni puž se direktnopriključuje na kotao.

Profitirajte zbog sledećih prednosti

 • Potpuno automatizovani kotao na pelet u kapacitetima od 4 do 48 kW
 • Vrhinski stepen iskorišćenja za korišćenje energije iz drveta – do 95 %
 • Najbolje iskorišćenje energije u svakom kapacitetu zbog sopstevnog prilagođavanja tropromajnih grejnih površina prema aktuelnoj potrebi za toplotom sa patentiranim Variopass-princip-om
 • Automatsko odvođenje peleta iz komore za sagorevanje preko lamelarne rešetke od nerđajućeg čelika za visoku radnu pouzdanost i duge intervale za čišćenje
 • Jedinica za punjenje od zupčastog lanca i puža za dopunu za prcizno i štedljivo doziranje goriva i 100-% protivpožarnu zaštitu od povratne vatre
 • Automatsko i energetski štedljivo paljenje sa keramičkim grejnim elementom
 • Digitalna regulacija sa menijem vođenom regulacijom sa jasnim tekstualnim prikazom i automatskim funkcionalnim nadzorom, kao i regulacijom solarnog i sistema sa puferom
 • Kompletan pribor za dovod i lagerovanje peleta

Prije početka grijanja pozovite svog servisera da provjeri vaše uređaje za grijanje

Vodite računa da uređaji koji nisu servisirani imaju puno više šansi da prestanu s radom.

Preventivni pregledi su puno jeftiniji od havariskih kako zbog količine materijala koja se tom prilikom ugrađuje tako i po broju angažovanih sati rada.

Kod preventivnih pregleda se često puta mogu spriječiti veće štete a samim tim i nepotrebni troškovi po vaš kućni budžet

www.vatel.co.ba

Toplovodni kotlovi tipa''BIOTOPLING'' namjenjeni su za centralno grijanje manjih stambenih jedinica, porodičnih kuća, lokala, manjih proizvodnih jedinica, stambeno poslovnih objekata i slično. Savremene su konstrukcije i dizajna. Izrađeni su od atestiranih materijala visoke kvalitete. Automatski rad kotlova pruža korisniku zavidan komfor s obzirom na to da treba da vodi računa samo o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i svodi se na uključivanje preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takođe pruža mogućnost cjelodnevnog upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata i GSM mrežom. Konstrukcija kotla je usaglašena premaevropskim direktivama: MD 98/37/EC, PED 97/23/EC, LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC i evropskim normativima EN 12952-2, EN 12952-3, EN 12952-4, EN 12952-5, EN 12952-10, EN 12952-15. Ispitivanje kotla je urađeno prema EN 303-5 te ispunjava sve uslove za priključenje na instalaciju centralnog grijanja.

Gorivo:
Kotao kao gorivo koristi pelet koji ima izuzetnu kaloričnu moć (oko 18 000 kJ/kg) što znači da 2 kg peleta odgovaraju jednoj litri lož ulja, pa su otuda i troškovi grijanja peletom u odnosu na lož ulje manji i do tri puta. Procenat pepela je izuzetno nizak i iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala. Zadovoljavanje evropskih normativa između ostalog podrazumjeva i nizak sadržaj CO u dimnim gasovima te je kotao u potpunosti ekološki prihvatljiv, a kotao je opremljen i mehanizmom za čišćenje izmjenjivačkih površina. Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage 25, 40, 50, 60, 75,100,125, 150, 175, 200, 250, 300 kW, a veće snage kotlovskih jedinica do 2000 kW proizvode se po posebnoj narudžbi.


Ventilacijski uređaj Sukladno aktualnom naglasku na izgradnji niskoenergetskih objekata koji se izvode sa sustavima niskotemperaturnog grijanja, nameće se potreba izmjene zraka uz minimalne toplinske gubitke. Vaillant je i u tom području ponudio rješenje pod nazivom recoVAIR, a riječ je o sustavu za ventilaciju koji dovodi svježi zrak, a odvodi otpadni uz prijenos topline i filtraciju. recoVAIR sustav proizvodi se u dvije izvedbe, a namijenjen je za stambene i poslovne prostore. Unutar uređaja integriran je aluminijski izmjenjivač topline s visokim stupnjem iskoristivosti od 90% prema DIBT (Njemački institut za građevinsku tehniku), a odlikuje se minimalnom potrošnjom električne energije koja iznosi 175, odnosno 295 W pri nazivnim protocima. Moguća je nadogradnja recoVAIR uređaja za zaklopkom u ljetnom režimu rada (pribor), te kombinacija sa digitalnim sobnim termostatatom (u sklopu isporuke). recoVAIR u nekoliko riječi:

 • za stambene i poslovne prostore
 • filter protiv prašine, peludi i drugih alergena (G3 / F6)
 • pločasti, aluminijski izmjenjivač topline
 • 3-stupanjski regulator (30%/60%/maksimalni protok zraka)
 • digitalni sobni termostat u sklopu isporuke
 • visokovrijedna izolacija osigurava tihi rad
 • jednostavno za instalirati i održavati

Modeli recoVAIR uređaja:

recoVAIR VAR 275/3 : 275 m3/h, raspoloživ tlak 170 Pa

recoVAIR VAR 350/3 :

350m3/h, raspoloživi tlak 265 Pa

10 godina garancije na sve izmenjivače toplote od plemenitog čelika
za kondenzacione kotlove do 105 kW

Viessmann je za izmenjivače toplote od plemenitog čelika na svim svojim modelima gasnih kondenzacionih kotlova do 105 kW počeo od 20.08.2012. godine da pruža standardnu garanciju u trajanju od 10 godina.

Izmenjivač, koji je srce svakog gasnog kotla i koji trpi najveća opterećenja tokom rada, u Viessmann-u se pravi od najkvalitetnijeg plemenitog nerđajućeg čelika. Tehnike proizvodnje su usavršene do krajnosti, a sama konstrukcija izmenjivača je osvojila brojne nagrade i proverena je na stotinama hiljada grejnih sistema. Takav kvalitet prenosimo na naše korisnike upravo kroz 10-godišnju garanciju.

Kotao može kao gorivo da koristi drvene cjepanice, ugalj, pelet, lož ulje, a ima ugrađene i elektro grijače snage 18 kW. Sastoji se od dva zasebna ložišta u jednom kotlu. Jedno ložište služi za sagorijevanje peleta dok se drugo koristi za sagorijevanje ostalih vrsta goriva. Oba ložišta mogu da se koriste istovremeno ili posebno. Snaga svakog ložišta je 25 kW što znači da kotao može kod istovremenog loženja u oba ložišta da odaje maksimalnu snago od 50 kW. Uz kotao se isporu uje i koš za pelet sa dozirnim sistemom koji se jednostavno mogu odspojiti od kotla radi lakšeg unošenja u kotlovnicu. Kotao je proizveden i ispitan u skladu sa EN 303-5 i ispunjava sve uslove za priključivanje na instalacije centralnog grijanja.

Akcijski solarni paketi Kompletan paket već od 3.245,61 KM

Kompletan paket već od 3.245,61 KM

Korištenjem besplatne sunčeve energije moguće je uštedjeti godišnje i do 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople vode. Zbog povoljnog geografskog položaja bosanskohercegovačko podneblje idealno je za korištenje sunčeve energije .
Vaillant je stoga za Vas pripremio kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode koji uključuje sve potrebne komponente, pod jednim kataloškim brojem i po jedinstvenoj cijeni za cijeli paket:


 • Solarni paket 300 (spremnik 300 l/2 kolektora/pribor): 3.245,61 KM (VPC, bez PDV-a)
 • Solarni paket 400 (spremnik 400 l/3 kolektora/pribor): 4.061,73 KM (VPC, bez PDV-a)

Detaljan opis glavnih komponenata paketa možete pronaći ako učitate letak iz priloga. 
Akcijska cijena vrijedi isključivo za kompletan paket te je ovisno o načinu plaćanja moguće ostavriti dodatni rabat.

Grejanje na drva i ugalj ima svoje draži. Međutim, svako ko je zimus ložio sigurno se zapitao:

 • Kako da obezbedim komfor i toplinu doma, ali da troškovi grejanja ne budu tako visoki?
 • Da li mogu da izbegnem loženje 4-5 puta dnevno, prljave ruke, gomile pepela?
 • Moram li zaista trošiti ovoliko vremena na moje grejanje?

Viessmann pirolitički kotao na drva pruža jednu retku stvar: 

grejanje na drva, ali gospodski

Ukoliko posedujete kotao, koji kuću od 100m2 greje sa 5m3 drva po grejnoj sezoni, a pritom se loži jednom dnevno i čisti jednom nedeljno - Vi ste bez sumnje gospodin čovek. Gospodin koji pri tom jako štedi, kada se ova tehnika uporedi sa bilo kojim sistemom grejanja na drva, koji je danas moguće naći na tržištu.

Ovo je "gospodska" investicija iz još jednog razloga: pirolitički kotao Vitoligno 100-S je napravljen nemački-solidno, da nadživi kuću u kojoj je instaliran. Napravljen je od čelika debljine 8mm (najdebljeg u Evropi) i ima najveći vodeni prostor među uporedivim na tržištu.

Ovaj kotao je takođe dovoljno "pametan" - sam zna koliko toplote treba da proizvede, u zavisnosti koliko je napolju hladno. Može se "voziti" od 40-100% svoje snage, a da gospodin, pardon, domaćin, uopšte ne razmišlja o tome.

Viessmann pirolitički kotao Vitoligno 100-S (od 25, 30, 40, 60 ili 80 kW) radi drugačije od običnih kotlova na drva: u ložišnom prostoru se drvo prvo osuši, zatim se bez prisustva kiseonika užari, ugljeniše i potpuno se pretvori u gas. 


Upravo taj "drveni" gas je ono što sagoreva drvo na najštedljiviji mogući način - predivnim, čistim plamenom trošeći pri tome 30% manje drveta nego ostali kotlovi. A ukoliko tom kotlu dodate i akumulator toplote "pufer", nećete morati da ložite čak i do 2 dana, obezbeđujući pritom dodatnu uštedu od 10%.

Preko sledećeg linka pogledajte film o Viessmann pirolitičkom kotlu na drva i pronađite više stručnih detalja o našem proizvodu Vitoligno 100-S...

Komunalno Brčko krši pravila iz opštih uslova za isporuku struje

SRNA - 23.10.2012 18:38

BRČKO - Inspekcija Brčko distrikta utvrdila je da obavještenja o prekoračenju priključne elektro snage domaćinstvima koja Javno preduzeće "Komunalno Brčko" upućuje potrošačima, nisu usklađena sa važećim opštim uslovima o isporuci električne energije.

Glavni inspektor Dževdet Šahović rekao je da domaćinstva kao potrošači imaju pravo na priključnu snagu od 23 kilovata u skladu sa opštim uslovima isporuke.

On je pojasnio da je komunalno preduzeće građanima, kao isporučilac, dužno obezbijediti toliku vršnu snagu, bez insistiranja da podnose dodatne zahtjeve, ali oni, umjesto da primjene propisana mjerenja, paušalno na osnovu potrošnje u zimskom periodu, sa ekstremno niskim temperaturama, domaćinstvima utvrđuju navodno prekoračenje dozvoljene vršne snage i zatražili su da podnesu zahtjeve za novu elektro-energetsku suglasnost.

Glavni inspektor tvrdi da se cijena od 276 KM koju JP "Komunalno Brčko" traži za izdavanje nove elektroenergetske saglasnosti odnosi na priključnu snagu od 41,4 kilovata, a ne na 32,9 kW iako je to sljedeća predviđena stepenica vršne snage koja košta 148 KM.

"Navode iz rješenja koje je izdao nadležni inspektor potvrdila je i Apelaciona komisija Brčko distrikta, kao drugostepeni organ, nakon što je Komunalno uložilo žalbu na rješenje", istakao je Šahović.

Prema njegovim riječima, JP "Komunalno Brčko" i dalje šalje obavještenja građanima sa utvrđenim nepravilnostima, pa će Inspektorat morati preduzeti nove zakonom predviđene restriktivne mjere protiv tog preduzeća.

Inspektor je već izrekao novčanu kaznu "JP Komunalno Brčko" u iznosu od 1.000 KM, a direktoru, kao odgovornom licu kaznu od 200 KM.

http://www.nezavisne.com/

ZR "VATEL"VL.Đojić Vaso SP
Vukosavačka 7
76100 Brčko DC BiH

Tel.065 601 051
Tel/Fax:049 350 427
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

IMAMO ZVANIČNI VIESSMANN SERVIS

OD 2010 SMO TAKOĐE SERVISERI FIRME TOPLING PRNJAVOR

OD 2011 SMO  SERVISERI FIRME VAILLANT

OD 2012 SMO SERVISERI FIRME BERETA,THERMOFLUX,ARISTON I LEOV

A ZA SVE NASE STARE I NOVE KORISNIKE OSTAJE DA I DALJE VRŠIMO

VANGARANTNI

SERVIS UREĐAJA SVIH DRUGIH PROIZVOĐAČA...

OVA STRANICA JE JOŠ UVIJEK U IZRADI...

HVALA NA POVJERENJU...

www.viessmann.rs

www.topling.com

www.vaillant.ba

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 3 of 6
Copyright © 2018 vatel.co.ba
Designed by Cyber.co.ba