Servis

Servis:

-elektro instalacija,

-elektro razvodnih postrojenja,

-razvodnih tabli,

-sistema automatskog upravljanja,

-elektro kotlova,

-gasnih kotlova,

-uljnih kotlova,

-gasnih gorionika,

-uljnih gorionika,

-solarnih kolektora,-

-elktro bojlera,

-kombinovanih bojlera,

-solarnih stanica,

-dopunjavanje sistema centralnog grijanja vodom,permantom,antifrizom….

-sistema automatskog upravlanja kod centralnog grijanja,

-programiranje raznih automatika za centralna grijana,

-racionalizacija potrošnje na sistemima centralnog grijanja i hlađenja,

-servis čilera,

-savjetovanja,

-kao i sve ostale kvarove na elektro instalacijama(grla,sijalice,prekidaei,zvona,interfoni…),mašinskim instalacijama(slavine,cijevi,dopune instalacija začepljenja…)….